חדלות פרעון הינו מצב שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות.
מצב זה יכול להיגרם מסיבות שונות, כגון אובדן הכנסות, מחלה או אירוע חיים בלתי צפוי וברוח התקופה נאמר שבימים אלו משקולת הריבית הגבוהה מקשה תזרימית הן על אנשים פרטיים נוטלי המשכנתאות והלוואות שונות והן על עסקים.

אנשים רבים שנקלעים לחדלות פרעון מחזיקים בנכס נדל”ני, כגון דירה, בית או קרקע.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף בשנת 2019, מספק מספר כלים להליך אחוד הלוואות ונושים כאשר ישנם שיקולים שונים האם אכן רצוי להיכנס להליך זה, כמובן שעל בעל החוב להתייעץ עם עו”ד מטעמו ולשקול את האפשרויות העומדות בפניו.

הליך אחוד הלוואות חובות ונושים במסגרת חוק חדלות פרעון יכול להוות פתרון יעיל לאנשים שנקלעו למצב זה, לרבות אלו שבבעלותם נכס נדל”ני. ההליך אמור  לשחררם מחובותיהם ולחדש את חייהם הפיננסיים, אך יש לשקול בכובד ראש את היתרונות והחסרונות וכן את האלטרנטיבות העומדות בפניהם.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי קובע מספר כללים ייחודיים לבעלי נכס נדל”ני. אחד הכללים הללו הוא שנכס נדל”ני שנכלל בהליך חדלות פרעון, לא ניתן למכירה ללא אישור בית המשפט.

כלל נוסף קובע שנכס נדל”ני שנכלל בהליך חדלות פרעון יכול לשמש כערובה להלוואה חוץ בנקאית ככל שמהלך זה מיטיב את מצבם הכלכלי של המעורבים, כגון תשלום החובות בהליך מהיר תוך כדי עצירת כדור השלג, כך שגם אם אדם או עסק כבר נכנסו להליך חדלות פרעון ובבעלותם נכס נדל”ני, ניתן לבחון את האפשרות של שילוב הלוואה חוץ בנקאית כפתרון של יציאה מהמשבר.

הליך משפטי במסגרת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי יכול להציע מספר יתרונות, כגון:

 • הפחתת חובות: הליך חדלות פרעון יכול להוביל להפחתת חובות וריביות ובמיוחד לאלו שאינם מובטחים בשעבודים, באמצעות הסדר נושים או באמצעות תוכנית פריסת חובות.
 • שיפור המצב הפיננסי: הליך חדלות פרעון יכול לעזור לאדם או לעסק להשתחרר מחובותיהם ולשפר את מצבם הפיננסי בחסות בית משפט.
 • הגנה מפני הליכי גבייה: הליך חדלות פרעון מספק הגנה מפני הליכי גבייה מצד הנושים ובכך מוריד את הלחצים השונים הרובצים על בעלי החוב תוך כדי הפחתת הוצאות משפטיות במהלך התגוננות  מול אותם נושים והפחתת עלויות פתיחת תיקי הוצל”פ כנגדם, ככל שלא הייתה מתקבלת הגנה כאמור, לרבות עצירת מחול השדים והתחלת חישוב מסלול מחדש.

עם זאת, הליך חדלות פרעון מכיל מספר חסרונות, כגון:

 • פגיעה בדירוג האשראי: הליך חדלות פרעון לכשעצמו פוגע מהותית בדירוג האשראי של האדם או העסק חדל הפרעון, מה שעלול להקשות עליהם לקבל הלוואות בעתיד ובמיוחד יקשה על חזרת פעילות סדירה ממול המערכת הבנקאית גיוס לקוחות וקבלת אשראי ספקים וכדומה.
 • פגיעה בזכות הבעלות על נכסים לרבות נכסי נדל”ן: הליך חדלות פרעון יכול להוביל למכירה של נכס נדל”ני תחת אילוץ / כינוס, ככל שלא ימצא פתרון אחר.

פתרון שיכול להוות אלטרנטיבה להליך חדלות פרעון הינו לקיחת הלוואה חוץ בנקאית כנגד שעבוד נכס נדל”ני, מספר יתרונות למהלך זה:

 • הפחתת חובות מיידית: הלוואה חוץ בנקאית יכולה להציע תנאים נוחים יותר מתנאי החובות הקיימים ויצירת מו”מ לתשלומי חובות בסכומים מופחתים בעיקר עם הנושים הלא מובטחים כשבידם האפשרות להציע תשלום חוב במיידי באופן מלא או חלקי.
 • שיפור המצב הפיננסי: הלוואה חוץ בנקאית יכולה לעזור להשתחרר מחובותיהם באופן מהיר יחסית ולשפר את המצב הפיננסי ולהימנע מפגיעה בדירוג האשראי.
 • שמירה על הנכס: הלוואה חוץ בנקאית אינה מאלצת את האדם או העסק למכור את הנכס ומאפשרת חשיבה והתארגנות מחדש וקידום מהלכים, לרבות חזרה למערכת הבנקאית בתוך זמן סביר או מכירת הנכס במחיר מקסימאלי ללא לחץ מהנושים, המלווה לרוב בעיקולים המקשים על המכירה.

אמנם הלוואות חוץ בנקאיות לרוב נושאות ריבית גבוהה יותר מהלוואות בנקאיות, אך עם זאת, הן יכולות להוות פתרון יעיל לאנשים שנקלעו לחדלות פרעון.

הליך אחוד הלוואות ונושים במסגרת הלוואה חוץ בנקאית תוך שעבוד נכס נדל”ני הינו הליך הדורש ידע נצבר הקיים אצל אותן חברות מימון חוץ בנקאיות, המתמחות בהעמדת הלוואות כנגד נכסי נדל”ן כגון קבוצת DOI.

אנא מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  גובה הלוואה מבוקש (ציין סכום)

  האם בבעלותך נכס?

  האם חזרו שקים ב-3 שנים האחרונות?