כל מה שרציתם לדעת על בנקאות השקעות
והלוואה חוץ בנקאית

בנקאות השקעות
הלוואה חוץ בנקאית
כל מה שרציתם לדעת

שאלות נפוצות

את ההלוואה ניתן לקבל לכל מטרה כגון כיסי חובות והתחייבויות, שיפוץ, הון חוזר לעסק, גישור עד מכירת הנכס, השקעות ועוד.
תהליך ההגשה אלינו הוא פשוט, ממלאים את פרטי הקשר, ומומחה מטעמנו יחזור אלייך. ניתן להגיש את הבקשה לקבלת הלוואה גם בהליך מקוון.

לאחר הגשת מסמכי ההלוואה התיק עובר לבחינה מהירה שלאחריה ניתן אישור עקרוני, לאחר קבלת אישור עקרוני תתואם פגישה עם נציג החברה אשר במהלכה יפורטו תנאי ההלוואה לאישור הלווה. 

ניתן לקבל הלוואה בין 500 אלף ₪ ל-30 מיליון ₪.

נכסי נדל"ן, דירות מגורים, משרדים, קרקע לבנייה, זכויות בניה, עודפי רווח מפרויקטים.

תנאי ההלוואה משתנים בין עסקה לעסקה ומותאמים אישית לכל לקוח לפי הצרכים שלו ולפי ניתוח דרגת הסיכון.

ההלוואה הינה "הלוואת גישור" וניתנת לרוב בין שנה ל- 5 שנים.

אחוז המימון משתנה מעסקה לעסקה ויכול להגיע עד ל 70% משווי הנכס.

הערכת שווי המבוצעת באמצעות שמאי וכוללת התייחסות להיבטים משפטיים, תכנוניים, רישויים וכן התייחסות להפחתות בעת מכירה/ מימוש

העמדת נכס נדלן כבטוחה לטובת המלווה להבטחת כספי ההלוואה. במצב בו חלילה הלווה אינו עומד בתשלומי ההלוואה, הנכס יצא לתהליך מימוש אשר בסופו המלווה יקבל את יתרת חובו והיתרה שתיוותר תעבור לידי הלווה.

הסכם המסדיר את יחסי השיתוך בחלקת מקרקעין בין מספר בעלי המקרקעין, ההסכם כולל חלוקה ותשריט המגדירים את חלקו של כל בעל מקרקעין.

כן, אנו לא בנק, ככל שאנו נשתכנע שהלווה בתהליך הבראה ועצם העמדת ההלוואה מאתנו יכולה לסייע ללווה לנקות משקעי עבר ולהתחיל דרך חדשה, נסכים להעמיד לטובתו את ההלוואה. תוכנית החזר תשלומי ההלוואה שנתנת מאתנו מאפשרת ללקוח לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלו ובהחזר ההלוואה, עד לחזרה למערכת הבנקאית או מציאת פתרון מימוני אחר לרבות תקבול ממכירת נכס או מזרם תקבולים עתידי.

כן, בעזרת המחלקה המשפטית שלנו ניתן לסלק ולסגור את תיקי ההוצאה לפועל ולאחד את כל החובות להלוואה אחת אצלנו ולבנות מסלול יציאה מהמשבר אליו נקלעתם.

החזר ההלוואה נקבע בהתאם ליכולות הלווה בהחלטה משותפת.

כן, אנו לא בנק, ככל שאנו נשתכנע שהלווה בתהליך הבראה ועצם העמדת ההלוואה מאתנו יכולה לסייע ללווה לנקות משקעי עבר ולהתחיל דרך חדשה, נסכים להעמיד לטובתו את ההלוואה. תוכנית החזר תשלומי ההלוואה שנתנת מאתנו מאפשרת ללקוח לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלו ובהחזר ההלוואה, עד לחזרה למערכת הבנקאית או מציאת פתרון מימוני אחר לרבות תקבול ממכירת נכס או מזרם תקבולים עתידי.

אנו פעילים באמצעות 2 חברות המחזיקות ברישיון מורחב למתן אשראי מאת רשות שוק ההון.

אנחנו מעמידים מימון למגוון רחב של לקוחות: לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, חברות.

אנו מעמידים לרשות הלקוחות מגוון לוחות סילוקין המותאמים ליכולת ההחזר של הלקוח.

 ניתוח כדאיות כלכלי לפרויקט נדלני המבוצע ע"י שמאי, ל DOI ניסיון רב שנים ויכולת ניתוח מקצועי, מעמיק ומהיר

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות/חכירה במנהל מקרקעי ישראל, משמעות הזכות הינה שכאשר יבוצע רישום בפנקס מקרקעי ישראל הרישום יבוצע בכפוף לשמירת זכויות בעל הנכס לבעלות/ חכירה.

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות על הנכס, לרוב קיים במקרה בו מדובר בנכס חדש אשר טרם נרשם כבית משותף.

שאלות נפוצות

את ההלוואה ניתן לקבל לכל מטרה כגון כיסי חובות והתחייבויות, שיפוץ, הון חוזר לעסק, גישור עד מכירת הנכס, השקעות ועוד.
תהליך ההגשה אלינו הוא פשוט, ממלאים את פרטי הקשר, ומומחה מטעמנו יחזור אלייך. ניתן להגיש את הבקשה לקבלת הלוואה גם בהליך מקוון.

לאחר הגשת מסמכי ההלוואה התיק עובר לבחינה מהירה שלאחריה ניתן אישור עקרוני, לאחר קבלת אישור עקרוני תתואם פגישה עם נציג החברה אשר במהלכה יפורטו תנאי ההלוואה לאישור הלווה. 

ניתן לקבל הלוואה בין 500 אלף ₪ ל-30 מיליון ₪.

נכסי נדל"ן, דירות מגורים, משרדים, קרקע לבנייה, זכויות בניה, עודפי רווח מפרויקטים.

תנאי ההלוואה משתנים בין עסקה לעסקה ומותאמים אישית לכל לקוח לפי הצרכים שלו ולפי ניתוח דרגת הסיכון.

ההלוואה הינה "הלוואת גישור" וניתנת לרוב בין שנה ל- 5 שנים.

כן, אנו לא בנק, ככל שאנו נשתכנע שהלווה בתהליך הבראה ועצם העמדת ההלוואה מאתנו יכולה לסייע ללווה לנקות משקעי עבר ולהתחיל דרך חדשה, נסכים להעמיד לטובתו את ההלוואה. תוכנית החזר תשלומי ההלוואה שנתנת מאתנו מאפשרת ללקוח לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלו ובהחזר ההלוואה, עד לחזרה למערכת הבנקאית או מציאת פתרון מימוני אחר לרבות תקבול ממכירת נכס או מזרם תקבולים עתידי.

כן, בעזרת המחלקה המשפטית שלנו ניתן לסלק ולסגור את תיקי ההוצאה לפועל ולאחד את כל החובות להלוואה אחת אצלנו ולבנות מסלול יציאה מהמשבר אליו נקלעתם.

החזר ההלוואה נקבע בהתאם ליכולות הלווה בהחלטה משותפת.

כן, אנו לא בנק, ככל שאנו נשתכנע שהלווה בתהליך הבראה ועצם העמדת ההלוואה מאתנו יכולה לסייע ללווה לנקות משקעי עבר ולהתחיל דרך חדשה, נסכים להעמיד לטובתו את ההלוואה. תוכנית החזר תשלומי ההלוואה שנתנת מאתנו מאפשרת ללקוח לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלו ובהחזר ההלוואה, עד לחזרה למערכת הבנקאית או מציאת פתרון מימוני אחר לרבות תקבול ממכירת נכס או מזרם תקבולים עתידי.

בוודאי שכן. ראה רישיונות של קבוצת DOI

אנחנו מעמידים מימון למגוון רחב של לקוחות: לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, חברות.

אנו מעמידים לרשות הלקוחות מגוון לוחות סילוקין המותאמים ליכולת ההחזר של הלקוח.

ניתוח כדאיות כלכלי לפרויקט נדלני המבוצע ע"י שמאי, ל DOI ניסיון רב שנים ויכולת ניתוח מקצועי, מעמיק ומהיר

אחוז המימון משתנה מעסקה לעסקה ויכול להגיע עד ל 70% משווי הנכס.

הערכת שווי המבוצעת באמצעות שמאי וכוללת התייחסות להיבטים משפטיים, תכנוניים, רישויים וכן התייחסות להפחתות בעת מכירה/ מימוש

העמדת נכס נדלן כבטוחה לטובת המלווה להבטחת כספי ההלוואה. במצב בו חלילה הלווה אינו עומד בתשלומי ההלוואה, הנכס יצא לתהליך מימוש אשר בסופו המלווה יקבל את יתרת חובו והיתרה שתיוותר תעבור לידי הלווה.

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות/חכירה במנהל מקרקעי ישראל, משמעות הזכות הינה שכאשר יבוצע רישום בפנקס מקרקעי ישראל הרישום יבוצע בכפוף לשמירת זכויות בעל הנכס לבעלות/ חכירה.

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות על הנכס, לרוב קיים במקרה בו מדובר בנכס חדש אשר טרם נרשם כבית משותף.

הסכם המסדיר את יחסי השיתוך בחלקת מקרקעין בין מספר בעלי המקרקעין, ההסכם כולל חלוקה ותשריט המגדירים את חלקו של כל בעל מקרקעין.

צור קשר

אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  נושא

  ההודעה שלך

  פרטי התקשרות

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00-18:00

  כתובת ומפת הגעה

  רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

  נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  צור קשר

  אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

   שם מלא *

   טלפון/סלולרי *

   אימייל *

   נושא

   ההודעה שלך

   פרטי התקשרות

   נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00-18:00

   כתובת ומפת הגעה

   רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

   לניווט עם וויז לחצו כאן

   נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.