לקיחת הלוואה היא מהלך משמעותי שמומלץ לעשות אותו נכון וחכם מתוך הבנה של מושגי המפתח בעולם הלוואות. אם ביטויים כמו: חוץ בנקאי, אובליגו, הלוואת גישור, הערת אזהרה או שעבוד כנגד נכס נשמעים לכם כמו סינית, אז אין ספק שהמילון הבא רלוונטי מאוד עבורכם. ואם יש משהו שתרצו לשאול לגביו – יש לנו פה בחברת DOI צוות לעניין שישמח לתת לכם את מלוא המידע וההסברים.

לפני שנצלול לתוך עולם ההלוואות בואו נדבר קודם על המהות של לקיחת הלוואה. הלוואות הן סוג של אמצעי כלכלי כחלק מאסטרטגיית פעולה כלכלית. הלוואה שמתכננים אותה נכון יכולה להביא אתכם להבראה פיננסית ולשיפור המצב הכלכלי. הלוואה נלקחת בנסיבות שונות, בין אם מדובר בסגירת חוב, בין אם מדובר בהלוואת גישור עד למכירת נכס, ובין אם מדובר בכסף שצריך אותו עכשיו למטרות אחרות כאשר ידוע כי סכום זהה לו יתקבל בעתיד (למשל במקרה שבו אדם פרטי או קבלן שצריך את הזמן שלו כדי למכור את כל הדירות בבניין).

לפני לקיחת הלוואה חשוב שתבינו את המושגים, חשוב שתבדקו לעומק את התנאים של ההלוואה, חשוב לבצע תכנון נכון של יכולת ההחזר שלכם. אנחנו כאן נשמח לעזור לכם בכל השלבים ולכן גם חשוב לנו שתכירו את כל המושגים – כי ידע זה באמת כוח, וכוח משמעותי כאשר מדובר בהלוואות. אז בואו נתחיל:

הלוואה

סכום כספי שמתקבל מגוף או מאדם לפרק זמן קצוב שצריך להחזיר, בדרך כלל עם תוספת של ריבית. ידוע כי הלוואה ניתנת על ידי בנקים, אבל לא רק. ניתן לקבל הלוואה חוץ בנקאית ממוסדות פיננסיים כמו חברות מימון (אנחנו ב DOI!), חברות אשראי, חברות ביטוח ועוד. הלוואה בבסיס שלה מורכבת משני דברים: קרן וריבית. יש כל מיני סוגים של הלוואות – יש כאלה שהפירעון שלהן נעשה בתשלום אחד בסיומה של תקופה ויש כאלה שנפרעות בתשלומים לאורך פרק זמן מוגדר. גובה הריבית על הלוואות משתנה בין הלוואות. יש גופים שמעניקים הלוואה כאשר יש צורך בערבים, ויש גופים שמבקשים בטוחות דוגמת שעבוד של נכס – מה שנקרא הלוואה כנגד נכס – זו הבטוחה המתבקשת אצלנו ב-DOI.

סוגי ההלוואות העיקריות

הלוואה בנקאית

כשמה כן היא, הלוואה שהבנק נותן לכם. יש דעה רווחת שהכי טוב לקבל הלוואה מהבנק, אבל זה לא כל כך נכון מאז שיצא החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות בשנת 1993 ובעקבותיו חוק אשראי הוגן. מאז המון גופים נוספים קיבלו רישיון להעניק הלוואות חוץ בנקאיות.

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואה שאתם יכולים לקבל מחברות מימון כמונו – כלומר גופים פיננסים שאינם בנקים. גופים כאלה מאפשרים לכם לקבל אשראי נוסף, אפילו אם אתם מסורבי בנק. לרוב הלוואות חוץ בנקאיות ניתנות הרבה יותר מהר ועם הרבה פחות בירוקרטיה מאשר בבנק. אל מול הלוואה חוץ בנקאית מקובל כי ישנה בטוחה כלשהי, למשל: שעבוד של נכס, רכב, פנסיה, קרן השתלמות ועוד.

הלוואת גרייס

זו הלוואה שבה ניתן לקבל דחייה בתשלומי החזר ההלוואה, כאשר הקרן והריבית משולמות במשולב. ההלוואה נקראת גרייס בשל ימי החסד שניתנים עד למועד תשלום החזרי ההלוואה לתקופת הגרייס.

הלוואת בלון

זו למעשה “בת משפחה” של הלוואה גרייס. מדובר בדחייה חלקית או מלאה לחלוטין בתשלומי ההלוואה. במשך תקופת הלוואה הלווה משלם רק את החלק של הריבית. תשלום הקרן משולם במלואו בסוף התקופה בלבד. הלוואה מתאימה מאוד למי שעתיד לקבל כסף בתאריך מוגדר וידוע בעתיד.

הלוואת גישור

מדובר בסוג של הלוואת בלון המיועדת לפרק זמן קצר, לצורך: הבראה פיננסית, חזרה אל המערכת הבנקאית ועוד. היא מתאימה למי שיודע כי הוא עתיד לקבל סכום כסף בתום תקופת ההלוואה. שמה של הלוואה זו נובע מכך שהיא נועדה לגשר על פער זמני עד שסכום הכסף יהיה ברשותו של הלווה, כגון הלוואת גישור עד למכירת נכס נדלני לטובת החזר חובות.

קרן

סכום ההלוואה המקורי, ללא תוספת חישוב הריבית.

ריבית

מדובר בסכום שהלווה משלם למלווה בנוסף לקרן. זה סוג של “פיצוי” בעבור השימוש בכסף ויש בתוך הריבית גם גילום של אחוז הסיכון של המלווה. גובה הריבית תלוי בכל מיני משתנים: הריבית במשק שקובע בנק ישראל, משך זמן ההלוואה, דירוג האשראי של מבקש ההלוואה, הביטחונות שמוצעים לטובת ההלוואה ועוד. בשורה התחתונה: ככל שהסיכון נמוך יותר – הריבית נמוכה יותר.

ריבית בנק ישראל

זו ריבית שמתפרסמת על ידי בנק ישראל אחת לחודש והיא מהווה בסיס לעסקאות ולחישוב ריביות של כל מיני פעולות פיננסיות.

ריבית אפקטיבית/ מתואמת

זו הריבית שהלכה למעשה משלם הלווה. היא לפעמים מורכבת לא רק מקרן וריבית, אלא בנוסף מריבית על הריבית ותלויה במועדי ההחזר.

ריבית פיגורים

אם יש פיגור בתשלום החזר ההלוואה או ריביות בגינה אז משולמת ריבית נוספת. היא מחושבת ממועד התשלום המקורי ועד מועד התשלום הלכה למעשה.

ריבית פריים

זוהי ריבית הבסיס שהחישוב שלה מבוצע על פי הריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל עם תוספת של 1.5%.

ריבית קבועה

זוהי ריבית שנקבעת מראש. היא לא משתנה לכל משך זמן ההלוואה, להבדיל מריבית משתנה לאורך התקופה.

דירוג האשראי האישי

לכל אדם יש “ציון” הניתן לו כלווה על ידי הגוף המלווה לו. הציון הזה נוצר על פי כמה פרמטרים כלכליים: כמות נכסים, סטטוס חשבון הבנק, ההיסטוריה של תשלומים ורמת האיתנות הכלכלית. דירוג האשראי הוא הערכה באשר למידת הסיכון שטמון בהלוואה. ככל שמבקש ההלוואה יקבל דירוג גבוה יותר, שמעיד עליו כיציב יותר, כך גם הריבית תהיה נמוכה יותר.

אובליגו

פשר המושג אובליגו הוא התחייבות. במערכת הבנקאית הכוונה היא להתחייבויות הכספיות שיש לכם כלפי הבנק דוגמת הלוואות, מסגרת אשראי, שעבודים שונים וכדומה. בהתאם לאובליגו הבנק בוחר איך להתנהל מולכם. לקוחות שיש להם אובליגו שלילי או שמגיעים לקצה של האובליגו וצריכים אשראי או הלוואה יפנו במרבית המקרים לגוף חוץ בנקאי על מנת לקבל זאת ללא כל תלות בבנק.

לוח סילוקין

זו הטבלה שתקבלו עם קבלת הלוואה. בטבלה הזו תראו פירוט של החזרי התשלומים העתידיים של ההלוואה – מועדי התשלום, הסכומים לתשלום מיום תחילת ההלוואה ועד למועד האחרון של התשלומים.

פירעון מוקדם

החזר מוקדם של ההלוואה. לפעמים הפירעון המוקדם יחייב תשלום עמלת היוון או עמלת פירעון.

ערב

לפעמים יש גופים שיבקשו מכם ערבים. הכוונה היא לאדם שחותם ערבות עבור הלווה. ערבות משמעותה להיות ערב ליכולת הכלכלית של הלווה להשיב את ההלוואה. הערב מתחייב לשלם את ההלוואה בעצמו במידה והלווה לא יצליח לעמוד בתשלום החזרי הלוואה.

שעבוד

זה למעשה רישום על נכס (שלכם או של צד ג’) לטובת הגוף המלווה לכם כבטוחה לתשלום החזרי ההלוואה, יכול להרשם בדרך של משכנתא, הערת אזהרה ומשכונים שונים. השעבוד יכול להרשם בטאבו, רשם משכונות, מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות וכדומה. במצב בו חלילה אין עמידה בתנאי הסכם ההלוואה גם לאחר פרק זמן של אזהרות הנשלחות ללווה, אזי מועבר הטיפול בחוב לטיפול משפטי לטובת פירעון החוב ומימוש השעבוד.

הערת אזהרה

סוג של שעבוד או רישום הערה לידיעת הכלל, הערה שנרשמת בספרי רישום המקרקעין באשר לנכס. מטרתה להזהיר מתעניינים בנכס כי לנכס יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום.

שעבוד מדרגה ראשונה

כשאדם לוקח משכנתא בבנק הוא לרוב לוקח אותה במסגרת רישום משכנתא מדרגה ראשונה על הנכס הנדלני הנרשם במרשמי הנכס. משכנתא לכשעצמה הינה הבטוחה למלווה אשר יכול בבוא היום במקרה של הפרות מהותיות של הסכם ההלוואה, לפנות להוצאה לפועל ולדרוש את מימוש הנכס לטובת החזר ההלוואה.

שעבוד מדרגה ראשונה

כשאדם לוקח משכנתא בבנק הוא לרוב לוקח אותה במסגרת רישום משכנתא מדרגה ראשונה על הנכס הנדלני הנרשם במרשמי הנכס. משכנתא לכשעצמה הינה הבטוחה למלווה אשר יכול בבוא היום במקרה של הפרות מהותיות של הסכם ההלוואה, לפנות להוצאה לפועל ולדרוש את מימוש הנכס לטובת החזר ההלוואה.

שעבוד מדרגה שנייה

בדומה להגדרת שעבוד דרגה ראשונה רק שהפעם בעל השעבוד השני הנו שני בדרגתו בסדרי הנשיה בעת מימוש הנכס וקבלת התמורות ממנו.

LTV

היחס בין גובה ההלוואה שהועמדה לטובת הנכס ושווי הנכס. אם בית שווה 2 מיליון שקל וצריך הלוואה של מיליון שקל אז ה-LTV הוא 50 אחוז.

כמובן שישנם מונחים נוספים אך אלו ללא ספק המונחים הבסיסיים ובכל מקרה תמיד תוכלו לפנות למשרדי DOI ולשאול כל דבר שהנכם מבקשים לדעת, שיהיה בהצלחה!

 

 

אנא מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  גובה הלוואה מבוקש (ציין סכום)

  האם בבעלותך נכס?

  האם חזרו שקים ב-3 שנים האחרונות?