הלוואות לפרטיים סיפורי הצלחה

הלוואות לפרטיים סיפורי הצלחה

סיפורי‭ ‬הצלחה‭ ‬ואתגרים‭ ‬שנפתרו‭ ‬לאחרונה

לע’ היו הוצאות לפועל…

לע’ היו הוצאות לפועל ממספר גופים אשר הסתכמו לכדי 750 אלף ש”ח, הבנק לא אישר ל ע’ תוספת למשכנתא עקב כך שהצורך במימון הוא סגירת חובות בהוצל”פ. ע’ פנה אלינו לצורך קבלת הלוואת גישור לשנתיים לצורך כיסוי החובות וחזרה למערכת הבנקאית כאשר הוא יוכל להציג התנהלות פיננסית תקינה.

בסוף 2017 חתם ש’ על חוזה רכישת דירה…

בסוף 2017 חתם ש’ על חוזה רכישה של דירה “על הנייר” מקבלן לא לפני שהוציא אישור עקרוני מהבנק. כאשר הגיע הזמן להשלים את הרכישה מכספי הבנק, ש’ קיבל סירוב לקבלת משכנתא מהבנק עקב חזרות צקים שהיו לו בחשבון בחודשים האחרונים. הלקוח ביקש הלוואת גישור לצורך השלמת הרכישה והעמדתה למכירה

מ’ פנה אלינו לאחר שנכנס לפשיטת רגל…

מ’ פנה אלינו לאחר שנכנס לפשיטת רגל משנת 2015, ולצורך קבלת ההפטר, בית המשפט פסק כי עליו לשלם סכום של 2 מיליון ₪. למ’ הייתה דירה בשווי 3.5 מיליון ש”ח שהבנקים לא הסכימו לשעבד לטובת כיסוי החובות. מ’ פנה אלינו לצורך קבלת הלוואת גישור על מנת שיוכל למכור את הדירה בנחת ולמקסם את הרווח ממכירתה.

ח’ בעל עסק ביקש הלוואה כנגד שיעבוד בית…

ח’ בעל עסק ביקש הלוואה כנגד שיעבוד בית מגוריו לצורך הון חוזר בעסק ונזקק להלוואה של 1,500,000 ש״ח. ח’ ביקש בחצי שנה הראשונה לא לשלם החזר חודשי ובשלוש וחצי השנים הבאות שלאחר מכן בקש לשלם רק ריבית ולסלק את ההלוואה תוך 48 חודשים.

כ’ הגיע אלינו מהמגזר החרדי…

כ’ הגיע אלינו מהמגזר החרדי, ללא יכולת להציג הכנסות ועם מידע שלילי בבדיקת אשראי צרכני. כ’ ביקש לממן רכישת נכס חדש ונזקק ל 950,000 ש”ח משום שהתעכב במכירת נכס אחר, סורב בבנקים וביקש מאיתנו הלוואת גישור עד למכירת הנכס. אושרה להם הלוואה כאמור עם החזר שוטף חלקי לבקשתם.

בבעלות תושב חוץ א’ חברה זרה…

בבעלות תושב חוץ א’ חברה זרה בעלת דירת מגורים יוקרתית בישראל, א’ הינו איש עסקים, בנקים סרבו לממן חברה זרה בבעלות תושב חוץ בעלת נכס בישראל, החברה קבלה הלוואה מ DOI בסך של כ 9 מיליון ש״ח למטרות פיתוח עסקים וכנגד שיעבדה את אותו נכס.

י’ רכש קרקע בצפון הארץ…

י’ רכש קרקע בצפון הארץ, שילם עבורה 50% מתוך מטרה להשלים את הרכישה במערכת הבנקאית אך הבנקים סרבו לכך ובקשו שיחזור לקבל מהם הצעת מימון לאחר שיוצא היתר בניה (שנתיים לפחות) ולכן פנה לקחת מימון חוץ בנקאי מ DOI בגובה 5 מיליון ש”ח.

ס’ בעל קרקע בדרום הארץ…

ס’ בעל קרקע בדרום הארץ עם זכויות לבניית בית אבות, ביקש לקבל הלוואה כנגד שעבוד המקרקעין אך הבנקים סרבו לאור זאת שבעל הקרקע לא התכוון לבנות עליה, ס’ קיבל מימון מ DOI בגובה 5 מיליון ₪ לטובת סגירת לחץ תזרימי, את ההלוואה החזיר ממכירתה.

י’ איש עסקים מאזור השרון…

עסקת הלוואה בגובה 3.6 מ’ ₪ לשנתיים כנגד שיעבוד קרקע בהוד השרון המיועדת לבניית שני בתי מגורים באזור מבוקש. מטרת ההלוואה הינה כיסוי חובות והתחייבויות עסקיות של הלווה. מקור הסילוק הינו מכירת חלק מהמקרקעין באמצעות קידום הליכים תכנוניים המאפשרים פיצול של המקרקעין המשועבדים, זאת לאחר שבדקנו כי התב”ע וההליך התכנוני המיועד ניתנים לביצוע.

סיפורי‭ ‬הצלחה‭ ‬ואתגרים‭ ‬שנפתרו‭ ‬לאחרונה

לע’ היו הוצאות לפועל…

לע’ היו הוצאות לפועל ממספר גופים אשר הסתכמו לכדי 750 אלף ש”ח, הבנק לא אישר ל ע’ תוספת למשכנתא עקב כך שהצורך במימון הוא סגירת חובות בהוצל”פ. ע’ פנה אלינו לצורך קבלת הלוואת גישור לשנתיים לצורך כיסוי החובות וחזרה למערכת הבנקאית כאשר הוא יוכל להציג התנהלות פיננסית תקינה.

בסוף 2017 חתם ש’ על חוזה רכישת דירה…

בסוף 2017 חתם ש’ על חוזה רכישה של דירה “על הנייר” מקבלן לא לפני שהוציא אישור עקרוני מהבנק. כאשר הגיע הזמן להשלים את הרכישה מכספי הבנק, ש’ קיבל סירוב לקבלת משכנתא מהבנק עקב חזרות צקים שהיו לו בחשבון בחודשים האחרונים. הלקוח ביקש הלוואת גישור לצורך השלמת הרכישה והעמדתה למכירה

מ’ פנה אלינו לאחר שנכנס לפשיטת רגל…

מ’ פנה אלינו לאחר שנכנס לפשיטת רגל משנת 2015, ולצורך קבלת ההפטר, בית המשפט פסק כי עליו לשלם סכום של 2 מיליון ₪. למ’ הייתה דירה בשווי 3.5 מיליון ש”ח שהבנקים לא הסכימו לשעבד לטובת כיסוי החובות. מ’ פנה אלינו לצורך קבלת הלוואת גישור על מנת שיוכל למכור את הדירה בנחת ולמקסם את הרווח ממכירתה.

ח’ בעל עסק ביקש הלוואה כנגד שיעבוד בית…

ח’ בעל עסק ביקש הלוואה כנגד שיעבוד בית מגוריו לצורך הון חוזר בעסק ונזקק להלוואה של 1,500,000 ש״ח. ח’ ביקש בחצי שנה הראשונה לא לשלם החזר חודשי ובשלוש וחצי השנים הבאות שלאחר מכן בקש לשלם רק ריבית ולסלק את ההלוואה תוך 48 חודשים.

כ’ הגיע אלינו מהמגזר החרדי…

כ’ הגיע אלינו מהמגזר החרדי, ללא יכולת להציג הכנסות ועם מידע שלילי בבדיקת אשראי צרכני. כ’ ביקש לממן רכישת נכס חדש ונזקק ל 950,000 ש”ח משום שהתעכב במכירת נכס אחר, סורב בבנקים וביקש מאיתנו הלוואת גישור עד למכירת הנכס. אושרה להם הלוואה כאמור עם החזר שוטף חלקי לבקשתם.

בבעלות תושב חוץ א’ חברה זרה…

בבעלות תושב חוץ א’ חברה זרה בעלת דירת מגורים יוקרתית בישראל, א’ הינו איש עסקים, בנקים סרבו לממן חברה זרה בבעלות תושב חוץ בעלת נכס בישראל, החברה קבלה הלוואה מ DOI בסך של כ 9 מיליון ש״ח למטרות פיתוח עסקים וכנגד שיעבדה את אותו נכס.

י’ רכש קרקע בצפון הארץ…

י’ רכש קרקע בצפון הארץ, שילם עבורה 50% מתוך מטרה להשלים את הרכישה במערכת הבנקאית אך הבנקים סרבו לכך ובקשו שיחזור לקבל מהם הצעת מימון לאחר שיוצא היתר בניה (שנתיים לפחות) ולכן פנה לקחת מימון חוץ בנקאי מ DOI בגובה 5 מיליון ש”ח.

ס’ בעל קרקע בדרום הארץ…

ס’ בעל קרקע בדרום הארץ עם זכויות לבניית בית אבות, ביקש לקבל הלוואה כנגד שעבוד המקרקעין אך הבנקים סרבו לאור זאת שבעל הקרקע לא התכוון לבנות עליה, ס’ קיבל מימון מ DOI בגובה 5 מיליון ₪ לטובת סגירת לחץ תזרימי, את ההלוואה החזיר ממכירתה.

י’ איש עסקים מאזור השרון…

עסקת הלוואה בגובה 3.6 מ’ ₪ לשנתיים כנגד שיעבוד קרקע בהוד השרון המיועדת לבניית שני בתי מגורים באזור מבוקש. מטרת ההלוואה הינה כיסוי חובות והתחייבויות עסקיות של הלווה. מקור הסילוק הינו מכירת חלק מהמקרקעין באמצעות קידום הליכים תכנוניים המאפשרים פיצול של המקרקעין המשועבדים, זאת לאחר שבדקנו כי התב”ע וההליך התכנוני המיועד ניתנים לביצוע.

צור קשר

אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  נושא

  ההודעה שלך

  פרטי התקשרות

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00-18:00

  כתובת ומפת הגעה

  רח’ סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

  נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע”מ, מס’ רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע”מ, מס’ רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  צור קשר

  אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

   שם מלא *

   טלפון/סלולרי *

   אימייל *

   נושא

   ההודעה שלך

   פרטי התקשרות

   נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00-18:00

   כתובת ומפת הגעה

   רח’ סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

   לניווט עם וויז לחצו כאן

   נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע”מ, מס’ רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע”מ, מס’ רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.