הלוואות לעסקים כנגד נכס

דף הבית » הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים

דף הבית » הלוואות לעסקים

הלוואה לעסקים כנגד נכסי נדל"ן

קבוצת DOI מעמידה הלוואות לחברות ואנשי עסקים המחפשים אשראי מהיר וזמין כנגד שיעבוד נכסי נדל"ן מגוונים. מעבר לזמינות המהירה של קבלת ההלוואה תוכלו ליהנות מגמישות רבה בתנאי האשראי ושירות אישי ומקצועי הכולל התאמת עסקת האשראי לצרכים שלכם. ההלוואה שמעמידה קבוצת DOI ניתנת לאלו המתקשים לקבל אשראי במערכת הבנקאית ברגע נתון לאור קושי נקודתי זמני מסיבות מגוונות או שהמערכת הבנקאית אינה מספקת את אותם שירותים, למשל כשל תזרימי עסקי נקודתי או בעיה בנכס המשועבד או בתושבות הלווה וכדומה.

לעיתים מבקש ההלוואה נקלע לקשיים תזרימיים לרבות במקרים בהם חזרו למבקש שיקים או אף אם נכנס להליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים או לו"ז צפוף לרכישת מקרקעין, בהם עליו למצוא פתרון מיידי לתקופת גישור עד למעבר חזרה למערכת הבנקאית או עד למכירת הנכס וכדומה. במצבים אלו צוות DOI מתמחה ויודע לבחון ולהגיב מהר וביעילות ולהעמיד לטובתכם הלוואה בלו"ז אשר ייתן לכם את המענה הנכון לו אתם זקוקים לרבות חילוץ מגורם חוץ בנקאי או בנקאי אשר תמה תקופת ההלוואה בגינו.

קבוצת DOI מעמידה מימון מכספה ולעיתים אף בשיתוף עם גופים בעלי אוריינטציה מוסדית כנגד שעבוד אותם נכסים מדרגה ראשונה או שניה, כמו כן, ברמת הצורך אנו משלבים אשראי מהמערכת הבנקאית לטובת הפחתת עלויות המימון.

תקופת ההלוואה החוץ בנקאית הינה בעיקר לטווחי זמן של שנה ועד עשר שנים בהתאמה לצרכי הלקוח ותוך הסתכלות כוללת על מצב נכסי החברה ובחינה תזרימית כאשר הנכסים יכולים להיות קרקעות ובניינים, מלאי דירות ונכסים מורכבים אחרים לרבות מבנים, נכסים בהקמה, נכסים קיימים, משרדים, נכסים מסחריים ותעשייתיים, מקבצי דיור, מלונות, מרכזי קניון, בנייני מגורים ועוד.

למידע נוסף לחץ כאן

הלוואות השלמת הון עצמי ליזם

קבוצת DOI מעמידה מימון בעבור פרויקטים בתחום המגורים בישראל, אשר מלווים על ידי המערכת הבנקאית, הזקוקים לגוף שיספק השלמה להון העצמי הנדרש בליווי הבנקאי או בליווי חוץ בנקאי כגון קרנות מימון המספקות ליווי בנקאי מלא לפרויקט ועדיין זקוקות למשלים הון. פתרון מימוני זה מופנה ליזמים וקבלנים בעלי ידע וניסיון מוכח בניהול וייזום פרויקטים בתחום המגורים לרבות אכלוסם.

קבוצת DOI פועלת בתחום השלמות הון עצמי למעלה מ – 15 שנים ובכך מהווה אחת החברות הוותיקות בתחום והינה בעלת ניסיון רב בעולם זה עבור פרויקטים שונים בתחום הבניה.
במרוצת השנים העמידה הקבוצה הלוואות השלמות הון ברחבי הארץ לטובת יזמים שונים ועם חלקם התגבשה מערכת יחסים עסקית ארוכת שנים, אשר במהלכן נוצרו שיתופי פעולה אסטרטגיים.

העמדת השלמת הון לטובת פרויקט נדלני הינו תהליך הנחלק לשני שלבים עיקריים, בשלב הראשון נעשית בדיקה ראשונית הכוללת בחינת הניסיון והפרופיל העסקי ליזם ומנהליו, במהלך בדיקה זו נבחנים פרויקטים מהעבר שהסתיימו, יכולות ניהול, ידע וניסיון, תוך התמקדות בתחום הבניה למגורים. בשלב השני, נבחן הפרויקט הספציפי תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח הכוללות בחינת מלוא נתוני הקרקע לרבות התרים תבעו"ת, בעלויות, הסכמים, עלויות בניה, מחירי מכירה וכיוצא בזה, ניתוח כלכלי חשבונאי ומשפטי ופוטנציאל הרווח.

במידה ובדיקות הנאותות והכדאיות מראות על פוטנציאל חיובי הגלום בפרויקט, אנו בקבוצת DOI נגבש התקשרות חוזית המבטיחה את החברה ומאפשרת ליזם חופש פעולה בהתאם לצרכיו.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, קבוצת DOI תעמיד לאותן חברות השלמות הן עצמי ובמידת הצורך תגייס את הליווי הבנקאי עבור היזם באמצעות הקשר האישי עם סקטורי נדל"ן.

למידע נוסף לחץ כאן

הלוואות לעסקים כנגד נכסי נדל"ן

קבוצת DOI מעמידה הלוואות לחברות ואנשי עסקים המחפשים אשראי מהיר וזמין כנגד שיעבוד נכסי נדל"ן מגוונים. מעבר לזמינות המהירה של קבלת ההלוואה תוכלו ליהנות מגמישות רבה בתנאי האשראי ושירות אישי ומקצועי הכולל התאמת עסקת האשראי לצרכים שלכם. ההלוואה שמעמידה קבוצת DOI ניתנת לאלו המתקשים לקבל אשראי במערכת הבנקאית ברגע נתון לאור קושי נקודתי זמני מסיבות מגוונות או שהמערכת הבנקאית אינה מספקת את אותם שירותים, למשל כשל תזרימי עסקי נקודתי או בעיה בנכס המשועבד או בתושבות הלווה וכדומה.

לעיתים מבקש ההלוואה נקלע לקשיים תזרימיים לרבות במקרים בהם חזרו למבקש שיקים או אף אם נכנס להליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים או לו"ז צפוף לרכישת מקרקעין, בהם עליו למצוא פתרון מיידי לתקופת גישור עד למעבר חזרה למערכת הבנקאית או עד למכירת הנכס וכדומה. במצבים אלו צוות DOI מתמחה ויודע לבחון ולהגיב מהר וביעילות ולהעמיד לטובתכם הלוואה בלו"ז אשר ייתן לכם את המענה הנכון לו אתם זקוקים לרבות חילוץ מגורם חוץ בנקאי או בנקאי אשר תמה תקופת ההלוואה בגינו.

קבוצת DOI מעמידה מימון מכספה ולעיתים אף בשיתוף עם גופים בעלי אוריינטציה מוסדית כנגד שעבוד אותם נכסים מדרגה ראשונה או שניה, כמו כן, ברמת הצורך אנו משלבים אשראי מהמערכת הבנקאית לטובת הפחתת עלויות המימון.

תקופת ההלוואה החוץ בנקאית הינה בעיקר לטווחי זמן של שנה ועד עשר שנים בהתאמה לצרכי הלקוח ותוך הסתכלות כוללת על מצב נכסי החברה ובחינה תזרימית כאשר הנכסים יכולים להיות קרקעות ובניינים, מלאי דירות ונכסים מורכבים אחרים לרבות מבנים, נכסים בהקמה, נכסים קיימים, משרדים, נכסים מסחריים ותעשייתיים, מקבצי דיור, מלונות, מרכזי קניון, בנייני מגורים ועוד.

למידע נוסף לחץ כאן…

הלוואות השלמת הון עצמי ליזם

קבוצת DOI מעמידה מימון בעבור פרויקטים בתחום המגורים בישראל, אשר מלווים על ידי המערכת הבנקאית, הזקוקים לגוף שיספק השלמה להון העצמי הנדרש בליווי הבנקאי או בליווי חוץ בנקאי כגון קרנות מימון המספקות ליווי בנקאי מלא לפרויקט ועדיין זקוקות למשלים הון. פתרון מימוני זה מופנה ליזמים וקבלנים בעלי ידע וניסיון מוכח בניהול וייזום פרויקטים בתחום המגורים לרבות אכלוסם.

קבוצת DOI פועלת בתחום השלמות הון עצמי למעלה מ – 15 שנים ובכך מהווה אחת החברות הוותיקות בתחום והינה בעלת ניסיון רב בעולם זה עבור פרויקטים שונים בתחום הבניה.
במרוצת השנים העמידה הקבוצה הלוואות השלמות הון ברחבי הארץ לטובת יזמים שונים ועם חלקם התגבשה מערכת יחסים עסקית ארוכת שנים, אשר במהלכן נוצרו שיתופי פעולה אסטרטגיים.

העמדת השלמת הון לטובת פרויקט נדלני הינו תהליך הנחלק לשני שלבים עיקריים, בשלב הראשון נעשית בדיקה ראשונית הכוללת בחינת הניסיון והפרופיל העסקי ליזם ומנהליו, במהלך בדיקה זו נבחנים פרויקטים מהעבר שהסתיימו, יכולות ניהול, ידע וניסיון, תוך התמקדות בתחום הבניה למגורים. בשלב השני, נבחן הפרויקט הספציפי תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח הכוללות בחינת מלוא נתוני הקרקע לרבות התרים תבעו"ת, בעלויות, הסכמים, עלויות בניה, מחירי מכירה וכיוצא בזה, ניתוח כלכלי חשבונאי ומשפטי ופוטנציאל הרווח.

במידה ובדיקות הנאותות והכדאיות מראות על פוטנציאל חיובי הגלום בפרויקט, אנו בקבוצת DOI נגבש התקשרות חוזית המבטיחה את החברה ומאפשרת ליזם חופש פעולה בהתאם לצרכיו.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, קבוצת DOI תעמיד לאותן חברות השלמות הן עצמי ובמידת הצורך תגייס את הליווי הבנקאי עבור היזם באמצעות הקשר האישי עם סקטורי נדל"ן.

למידע נוסף לחץ כאן…

צור קשר

אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  נושא

  ההודעה שלך

  פרטי התקשרות

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00- 18:00

  כתובת ומפת הגעה

  רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

  נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  צור קשר

  אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

   שם מלא *

   טלפון/סלולרי *

   אימייל *

   נושא

   ההודעה שלך

   פרטי התקשרות

   נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00 – 18:00

   כתובת ומפת הגעה

   רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

   לניווט עם וויז לחצו כאן

   נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.